Visi liepnieki raksti

Graphic design, photo, yoga

Adobe Photoshop > Levels


Apstrādājot fotogrāfiju, nepieciešams kontrolēt krāsu spilgtumu, lai attēls kļūtu dzidrs, tiktu atjaunoti tīrie toņi un kontrasts. 

Vispirms jānoregulē gaišākā un tumšākā vieta – jāiestāda baltais un melnais punkts. To dara ar rīku Levels, kurš tāpat kā fotoaparāts atsevišķos krāsu līmeņus attēlo izmantojot histogrammas (sk. melno neregulāras formas figūru dialoga logā). Histogramma ir vienkāršots grafisks attēla pikseļu raksturojums, kas grafika veidā parāda dažādas intensitātes pikseļu sadalījumu katrā krāsas kanālā. Citiem vārdiem sakot, tas atspoguļo krāsas intensitātes sadalījumu attēlā no tumšākajiem pikseļiem līdz gaišākajiem, tādējādi ir iespējams manipulēt ar krāsainajiem pikseļiem, lai uzlabotu krāsu atveidojumu, gaišumu un kontrastainību.

Izvēlieties attēlu un palieliniet!