Kategoriju arhīvs: Gadalaiki

Kalamecu-Markuzu grava


Es aizeju, kaut viss te ļoti patika
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
/O. Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem Laumu LĀCI mūžībā pavadot.

Turpināt lasīšanu Kalamecu-Markuzu grava